Byggmesteren (Eindride Eidsvoll) og sin tidligere læremester (Hallbjørn Rønning) Foto: GT Nergaard

Mange av Ibsens tekster er like aktuelle den dag i dag som da de ble skrevet. Ibsen blir ansett for å være grunnleggeren av det moderne dramaet, og ville gjennom sine realistiske teaterforestillinger vise folk hva som skjer bak lukkede dører. I Byggmester Solness får vi se hva som skjer bak fasaden hos ekteparet Solness. Enda så eksponerte vi i dagens samfunn er for hverandres hverdagsliv gjennom sosiale medier, er det sjelden vi får se hva som virkelig skjer bak fasaden, og det er ikke umulig å se for seg at like anstrengte forhold mennesker imellom finner sted i dag også.

Stykket gir også tydelige hint til psykisk helse, om hvor viktig det er å bearbeide ting man har opplevd, og faktisk snakke om det med de rundt seg. Ulike mennesker kan ha totalt ulike virkelighetsoppfatinger om de samme hendelsene, men hvis man aldri snakker sammen kan man fort innbille seg at det kun er en selv som vet hva som skjedde. I tillegg kan man jo trekke paralleller til #metoo, og om det virkelig er greit at en voksen mann sier til en 13-åring at hun er deilig… Samfunnsdebatten er like viktig i dag som for 120 år siden!

Hovedrolleinnehaver Eindride Eidsvoll er gjesteskuespiller hos Trøndelag Teater i denne forestillingen. Han er ansatt ved Nationaltheateret i Oslo, og noen kjenner han kanskje igjen fra TV.

Byggmester Solness spilles på Gamle Scene frem til 27. oktober.